03
May 13

Recovery Database Exchange 2010

How to create a “recovery database for exchange 2010”

There is an easy way to create a (recovery) database in Exchange via exchange management shell

photo source: msexchange.org

Create New Database

New-MailboxDatabase -Recovery -Name “Recovery” -Server BE-EXH -EdbFilePath 
“F:\Restore\Recovery.edb” -LogFolderPath “F:\Restore”

Next step is mounting the recovery database

Mount-database Recovery

Confirm database creation and check if this is a recovery database.

get-mailboxdatabase

get-mailbox

Important : Recovery Value has to be “True” for the recovery database.

you can list all mailbox on the this database

get-mailboxstatistics -dababase recovery

Now you can start restoring mailboxes from your backup .


11
Dec 12

Messagetracking in Exchange 2010 via Powershell

je kan binnen exchange via de gui messagetracking bekijken.

onder toolbox – Message tracking.

persoonlijk vind ik het handiger om dit te doen via powershell / Exchange Management Shell

dit kan via volgen vie verschillende commando’s:

 • Get-MessageTrackingLog -start “10/19/2012 08:00:00” -end “10/19/2012 09:00:00”   (messagetracking tussen 08u00 & 09u00 ‘s ochtends voor alle inkomende/uitgaande mails)
 • Get-MessageTrackingLog -start “10/19/2012 08:00:00” -end “10/19/2012 09:00:00”    -recipient user@domain.eu
   (messagetracking tussen 08u00 & 09u00 ‘s ochtends voor alle inkomende naar ontvanger user@domain.eu)
 • Get-MessageTrackingLog -start “10/19/2012 08:00:00” -end “10/19/2012 09:00:00”    -sender user@domain.eu
   (messagetracking tussen 08u00 & 09u00 ‘s ochtends voor alle uitgaande mails van verzender user@domain.eu)
Je kan dit uiteraard exporteren naar een csv via | export.csv c:\test\export.csv

via dit script kan je in (semi) realtime messagetracking binnen exchange 2010 bekijken.

$tijd= (get-date)
Write-Host Semi-realtimelog viewer:
For(;;)
{
Get-MessageTrackingLog -Start $tijd
$tijd= (get-date)
Start-Sleep-Seconds5

 


19
Nov 12

List Mailbox sizes in Exchange 2010

list mailbox sizes in exchange 2010 very easy with this simple powershell script.

Get-MailboxStatistics –Server %MAILBOXSERVERNAME% | Sort-Object -Property TotalItemSize -Descending | FT DisplayName,TotalItemSize,ItemCount > C:/temp/output.csv (txt)

this creates a csv or a txt file with 3 columns 

it looks like this:

Display name Item Size total  items
Team4  10.49 KB (10,738 bytes) 4
Team2  10.49 KB (10,738 bytes) 4
Team1  10.49 KB (10,738 bytes) 4
Team5  10.49 KB (10,738 bytes) 4
Team3  10.49 KB (10,738 bytes) 4

 

is you substract > C:/temp/output.csv (txt) the result will be displayed in the powershell command prompt. 


10
Oct 12

Send-as for distributiongroups in Exchange 2007

als exchange sysadmin krijg je regelmatig de vraag om gebruikers toe te voegen met verzendrechten op bepaalde distributiegroepen.
dit kan je eenvoudig aanpassen via powershell.

 1. open exhange managment shell als administrator
 2. typ volgend commando : Add-ADPermission GROUPNAME -ExtendedRights Send-As -user USERNAME
  waarbij je GROUPNAME en USERNAME aanpast aan de naam van de groep en de gebruiker die de rechten nodig heeft. 
 3.  Eens je dit uitgevoerd hebt krijgt de gebruiker een extra keuze in het FROM field.